این دوره همواره در حال بروزرسانی است.

با شرکت در دوره آموزش تحلیل پرایس اکشن (Price Action) بصورت دائمی و رایگان به نسخه بروز شده دوره دسترسی خواهید داشت.

گام ششم

گام هفتم

گام هفتم
گام هشتم