این دوره همواره در حال بروزرسانی است.

با شرکت در دوره آموزش امواج الیوت کلاسیک و مدرن (نئوویو) بصورت دائمی و رایگان به نسخه بروز شده دوره دسترسی خواهید داشت.

گام هشتم

جمع بندی جلسات اول تا هفتم امواج الیوت

گام هشتم
گام چهاردهم