این دوره همواره در حال بروزرسانی است.

با شرکت در دوره آموزش اصول سرمایه گذاری در بازارهای مالی غیرمتمرکز (Defi) بصورت دائمی و رایگان به نسخه بروز شده دوره دسترسی خواهید داشت.